Ce putem obține?

Daune materiale

Prejudiciile materiale sunt cele care rezultă din atingerea unui interes patrimonial. Ele se pot prețui în bani. De aceea, asemenea prejudicii se mai numesc și patrimoniale sau pecuniare. Prejudiciul material se poate înfatișa și sub forma beneficiului sau câștigului nerealizat.

Daune morale

Sunt prejudicii cauzate unei persoane, constând în suferințe de ordin psihic. Deși nu se poate face un calcul real al compensațiilor morale, este justificată acordarea unor compensații materiale acelor persoane care au avut de suferit în ceea ce privește imaginea lor în societate, în familie, din cauza faptelor ilicite săvârșite de alte persoane.

Prejudiciul estetic

Prejudiciul estetic constă în rezultatul de natură nepatrimonială concretizat în alterarea aspectului fizic al persoanei, urmare susceptibilă de a cauza suferinţe şi de a avea repercusiuni în plan social. Sursa acestui prejudiciu este, cu precădere, delictul. Numai vătămările susceptibile să aducă atingere esteticii individului justifică indemnizarea.

Prejudiciul sexual

Prejudiciul sexual este o noţiune ce include aspecte legate atât de funcţia sexuală, cât şi de funcţia de reproducere. La nivelul primei funcții, consecinţele prejudiciabile se manifestă prin diminuarea ori dispariţia dorinţei sexuale, imposibilitatea realizării actului, lipsa orgasmului, frigiditate. La nivelul funcţiei de reproducere, prejudiciul sexual se traduce prin imposibilitatea de a procrea (sterilitatea sau imposibilitatea de a naşte într-o manieră firească).

Prejudiciul juvenil

În literatura de specialitate se consideră că prejudiciul juvenil este o specie aparte de daună corporală, care creează în favoarea victimei un drept special la reparaţie. În mod obişnuit, prejudiciul juvenil este invocat pentru a compensa privaţiunile pe care le suferă o persoană tânără, care se vede lipsită de posibilitatea de a participa la activităţile specifice vârstei sale.

Prejudiciul de agrement

Prejudiciul de agrement nu este o privare generală de plăcerile vieţii. Dimpotrivă, acest tip de daună reprezintă imposibilitatea victimei de a practica activităţile pe care le desfăşura înainte de accident – activităţi de natură culturală (teatru, arte plastice, conferinţe), sportivă (fotbal, tenis, schi, alpinism) sau de petrecere a timpului liber (plimbare, pescuit, vânătoare).

Cum obținem cele mai bune rezultate?

Contactați-ne

Prin e-mail sau telefon

Investigăm

Echipa noastră va analiza cazul dumneavoastră

Acționăm

Vă ajutăm să reparați prejuduciul suferit

Legea 95/2006

Malpraxisul medical reprezintă eroarea profesională săvârşită în exercitarea actului medical sau medico-farmaceutic, generatoare de prejudicii asupra pacientului, implicând răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de produse şi servicii medicale, sanitare şi farmaceutice.

De ce să alegeți echipa noastră?

Experiență:

Având puternice cunoștințe teoretice și pregătire practică, echipa noastră activează în domeniul juridic de peste un deceniu, abordând problemele juridice încredințate cu seriozitate si profesionalism.

Competență:

Abilitățile care ne reprezintă sunt ambiția și pasiunea pentru ceea ce facem. În fiecare caz pe care îl avem în administrare căutam cu rigurozitate și seriozitate soluțiile cele mai eficiente.

Inițiativă:

Profesând într-un mediu juridic în care normele sunt supuse unor schimbări neprevazute, garantăm faptul că serviciile noastre sunt raportate la soluțiile legislative în vigoare.

Obiective:

În ultimii ani am reușit să punem bazele unui sistem profesional și competent de lucru, sistem ce se află în continuă ascensiune și pe care dorim să îl completăm cu oameni activi, capabili și serioși.

Servicii:

Dorim întotdeauna ca serviciile noastre să fie la cele mai înalte standarde, de aceea întreaga noastră activitate este bazată pe experiență, seriozitate și competență.

Tarife:

Tarifele serviciilor noastre diferă în funcție de diferiți factori obiectivi (complexitatea cazului, acte procedurale, legi aplicabile, etc.), dar și de factori subiectivi (calitatea clientului – persoană fizică, persoană juridică, etc.)

Cazuri rezolvate

  • Etapa judiciară
  • Negocieri antejudiciare