Judecatoria Cluj – Napoca, Sectia Penala, sentinta penala nr. 1491 pronuntata in data de 17 decembrie 2014, a acordat despagubiri de ordinul sutelor de mii de euro, ce includ si rente viagere calculate pana la momentul la care va inceta starea de infirmitate fizica si psihica a minorei.

In data de 17.11.2006minora C.C., fiind racita, a fost adusa de catre mana ei la Spitalul Orasenesc Dr. George Trifon Nasaud unde, in urma consultului medical efectuat de inculpata si a diagnosticului stabilit, i-a fost administrat intravenos un tratament cu antibiotic cu ampicilina.

Urmare a administrarii medicamentelor minora a intrat in soc anafilactic, necesitand resuscitare de catre medicul de la sectia primire urgenta, in prezent aceasta aflandu-se intr-o stare de infirmitate fizica si psihica.

Avand in vedere probele cu caracter stiintific anume: anumite rapoarte de constatare medico-legala intocmite de catre Serviciul Judetean de Medicina Legala Bistrita – Nasaud, concluziile raportului de expertiza medico-legala emis de IML Cluj – Napoca, instanta coroborand aceste probe a retinut ca, persoana vatamata prezinta diagnostic encefalopatie, sindrom de dezaferentare post stop cardio-respirator prelungit resuscitat.

Starea actuala de sanatate a minorei reprezinta consecinta hipoxiei cerebrale prelungite – urmare socului – anafilactic, cu stop cardio respirator la administrarea intravenoasa de ampicilina.

Intre administrarea de ampicilina din data de 17.11.2006 si diagnosticul de mai sus exista legatura de cauzalitate C.C., a necesitat 110 – 12- de zile de ingrijiri medicale, vindecarea acesteia avand sechele majore cu infirmitate fizica si psihica si cu caracter permanent.

Instanta a stabilit ca din probatoriul administrat in cauza rezulta faptul ca exista raport de cauzalitate intre elementul material si urmarea imediata.

Potrivit art. 998 Cod civ. din 1864, instanta  constata ca sunt intrunite conditiile raspunderii civile delictuale privind fapta proprie a inculpatei prin:

– incalcarea obligatiei de supraveghere si de monitorizare a minorei C.C.  pe durata administrarii tratamentului cu ampicilina si HHC;

– omisiunea obtinerii consimtamantului scris al mamei cu privire la administrarea medicamentelor;

– efectuarea in mod defectuos a manevrelor de resuscitare, cu nerespectarea protocoalelor in vigoare;

– omisiunea intocmirii foii de observatie clinica si a consemnarii in actele medicale de trimitere a diagnosticului, medicatiei administrate si a modalitatii de administrare a acesteia;

Cele mai sus mentionate reprezinta faptele ilicite ale inculpatei, savarsite cu nerespectarea atributiilor de serviciu stabilite in fisa postului.

Avand in vedere ca faptele inculpatei au pricinuit partilor civile atat pagube materiale, cat si daune morale, instanta va analiza prejudiciul si raportul de cauzalitate intre fapta inculpatei si aceste prejudicii prin raportare la fiecare parte civila.

In lumina considerentelor expuse instanta constata ca inculpata, la data evenimentelor prejudiciabile a fost angajata Spitalului Orasenesc Nasaud, in calitate de medic si a actionat in calitate de prepus al institutiei sanitare, indeplinind atributiile stabilite in sarcina sa de comitent prin contractul individual de munca.

Totodata, inculpata avea incheiata la data de 17.11.2006 asigurare de malpraxis medical cu societatea de asigurare ASIROM SA.

In temeiul art. 1000 alin. 3 Cod civ. din 1864, comitentii sunt responsabili de prejudiciul cauzat de prepusii lor in functiile ce li s-au incredintat, iar conform art. 86 Cod de proc. pen., persoana care, potrivit legii civile, are obligatia legala sau conventionala singura sau in solidar, prejudiciul cauzat prin infractiune si care este chemata sa raspunda in proces este parte in procesul penal si se numeste parte responsabila civilmente.

Luand in considerare dipozitiile legale mentionate, instanta va constata ca Spitalul Orasenesc Nasaud are in prezenta cauza calitatea de parte responsabila civilmente, alaturi de societatea de asigurare ASIROM SA.

Potrivit art. 1003 din Codul; civ. din 1864 in situatia in care delictul sau cvasi-delictul este imputabil mai multor persoane, aceste persoane sunt tinute in solidar la despagubire.

Solutia instantei

Avand in vedere cele anterior mentionate, instanta prin sentinta penala nr. 1491 pronuntata in data de 17.12.2014 a obligat inculpata, in solidar cu partile responsabile civilmente, la plata despagubirilor civile acordate:

  1. Catre partea civila C.C. prin reprezentanti legali, plata sumei de 100 000 euro (contravaloarea in lei la cursul BNR din ziua efectuarii platii) cu titlu de daune morale, a sumei de 3 000 lei cu titlu de renta viagera de la data de 17.11.2006 pana la data de 02.04.2014, a sumei de 2 916 lei cu titlu de renta viagera lunara de la data de 02.04.2014, pana la incetarea starii de infirmitate fizica si psihica;
  2. Catre partile civile C.M. si C.S.M. plata sumei de 96 000 lei, cu titlu de despagubiri civile pentru daune materiale, si a sumei de 50 000 euro fiecare (contravaloare in lei la cursul BNR din ziua platii), cu titlu de despagubiri civile pentru daune morale;
  1. Catre partea civila C.M. contravaloarea veniturilor salariale perioadei aferente 04.2007 – 07.05.2007, prin raportare la suma de 2 106 lei, si a sumei de 1 206 lei incepand cu data de 07.05.2007, cu titlu de despagubiri civile pentru daunele materiale constand in venituri nerealizate.

Tot prin aceasta sentinta, in temeiul art 396 alin. 1,6 si 8 raportate la art. 16 alin. 1 lit. f din Codul de proc. pen. s-a dispus incetarea procesului penal ce avea ca obiect savarsirea de catre inculpata I.F. a infractiunii de vatamare corporala din culpa prevazuta de art. 184 alin 2 si 4 Cod pen. din 1969 cu aplicarea art. 5 Cod pen., ca urmare a intervenirii prescriptiei raspunderii penale.