Întrebări frecvente

Unde este reglementat malpraxisul medical?

Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății reglementează raspunderea civilă a personalului medical și a furnizorului de produse și servicii.

În ce situații răspunde personalul medical?

Personalul medical răspunde civil pentru prejudiciile produse din eroare, care includ şi neglijenţa, imprudenţa sau cunoştinţe medicale insuficiente în exercitarea profesiunii, prin acte individuale în cadrul procedurilor de prevenţie, diagnostic sau tratament”.

Unde trebuie să mă adresez în cazul în care am fost victima unui malpraxis medical?

Un prim pas, în situația existenței unui malpraxis medical, îl reprezintă formularea unei plângeri împotriva cadrului medical, adresată Colegiului Medicilor din circumscripția căruia face parte cadrul medical respectiv.

Următorul pas îl reprezintă acțiunea în instanța civilă sau penală, după caz.

Până când pot obține tragerea la răspundere?

Atât în cazul formulării unei plângeri adresate Colegiului Medicilor, cât și în cazul unei acțiuni civile ori penale, sunt importante de avut în vedere termenele înăuntrul cărora acestea se pot formula. Legea sancționează inacțiunea persoanei prejudiciate cu prescripția dreptului la acțiune, respectiv imposibilitatea de sancționare a cadrului medical care se face vinovat de săvârșirea uneia dintre faptele menționate anterior.

Cum răspunde personalul medical?

Personalul medical poate răspunde atât penal pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă, cât și civil, prin acoperirea daunelor materiale și morale.

Care sunt drepturile pacientului?

Potrivit Legii 46/2003 pacienții au următoarele drepturi:

  • dreptul la ingrijiri medicale de cea mai inalta calitate de care societatea dispune, in conformitate cu resursele umane, financiare si materiale.
  • dreptul de a fi respectat ca persoana umana, fara nici o discriminare
  • dreptul la informatia medicala
  • dreptul la confidentialitatea informatiilor si viata privata a pacientului
  • drepturile la tratament si ingrijiri medical
  • dreptul de a-si da consimțământul

Cât timp durează procedura de recuperare a prejudiciului?

Procedura de recuperare a prejudiciului poate dura între cateva luni și până la 2 ani, în funcție de complexitatea cazului. Există situații în care părțile au căzut de comun acord în etapa antejudiciară, la doar 2 luni după notificare.

Vă recomandăm să acționați de îndată ce v-ați confruntat cu un caz de malpraxis medical, deoarece odată cu trecerea timpului, se pierd importante probe necesare cazului, putând interveni prescripția răspunderii penale.