Ce se intampla in situatia in care prejudiciul este produs in cabinetul medicului? Mai poate fi activata raspunderea medicului?

Potrivit art. 657 alin. 2 din Legea nr. 95/2006

“Despagubirile se acorda indiferent de locul in care a fost acordata asistenta medicala.”

Din articolul mai sus prezentat,  rezulta expres faptul ca, raspunderea personalului medical, de altfel si a asiguratorului, va fi atrasa chiar daca  locul în care a fost acordata asistenta sau serviciile medicale nu este unitatea spitaliceasca, ci un cabinet privat.

Gratie faptului ca, asigurarea de raspundere medicala aste o asigurare de protectie a victimelor malpraxisului medical, nu face diferenta locul unde a fost acordata ingrijirea medicala de catre personalul medical  cu atât mai mult trebuie sa atraga raspunderea asiguratului daca ingrijirile acordate au fost inafara locatiilor speciat amenajate, unitati spitalicesti.

Insa, situatia este cu totul alta in cazul in care personalul medical refuza a acorda ingijiri/asistenta medicala invocand ca motiv lipsa spatiului amenajat pentru acordarea unei asistente medicale adecvate.

Altfel spus, in cazul in care ingijirile/asistenta medicala este solicitata în afara spatiilor sanitare, spitalicesti, farmaceutice sau special amenajate pentru acordarea de asistenta si servicii medicale, personalul medical nu ar trebui sa raspunda si nici asiguratorul de raspundere civila, deoarece asiguratul poate invoca lipsa spatiului adecvat, a aparaturii adecvate acordarii asistentei medicale ce a fost solicitat de catre pacientul in cauza.

In lumina considerentelor mai sus  invocate, asigurarea de malpraxis medical opereaza numai in cazul in care asistenta neadecvata/defiectuasa a fost acordata de buna voie în afara spatiilor special amenajate  în acest sens, nu si in situatia in care a fost refuzata sau s-a acordat contrar vointei medicului, farmacistului, asistentului medical sau moasei furnizoare de servicii si asistenta medicala.

Art. 657 alin. 1 din Legea nr. 95/2006

“Asigurătorul acordă despăgubiri pentru prejudiciile de care asiguraţii răspund, în baza legii, faţă de terţe persoane care se constată că au fost supuse unui act de malpraxis medical, precum şi pentru cheltuielile de judecată ale persoanei prejudiciate prin actul medical.”

Potrivit dispozitiilor articolului 657 alin. 1, asiguratorul acorda despagubiri pentru prejudicii de care asiguratii raspund,  conform legislatiei, fata de terte persoane care se constata ca au fost supuse unui act de malpraxis medical, precum si pentru cheltuielile de judecata ale persoanei prejudiciate prin actul medical.

Avand in vedere prevederile legii 95/2006 exista trei categorii de riscuri acoperite de asiguratorul medical anume, pagubele ce au  rezultat din:

  • efectuarea unui malpraxis medical, adica din eroarea profesionala savârsita în exercitarea actului medical sau medico-farmaceutic, generatoare de prejudicii asupra pacientului;
  • efectuarea unei asistente medicale neadecvate;
  • refuzul acordarii asistentei medicale, desi starea persoanei/persoanelor care au solicitat impunea aceasta interventie.

Concluzionam astfel ca, in sistemul asigurarilor de malpraxis, asigurarea de raspundere civila acopera riscurile si prejudiciile produse ca urmare a efectuarii unei asistente medicale neadecvate/defectuoase si cele cauzate de neacordarea asistentei medicale persoanei/persoanelor pentru care a fost solicitata, sau imprejurarea/ starea in care se afla pacientul impunea interventia medicala.