Raspunderea civila de drept comun in cazurile de malparaxis medical. Categorii de prejudiciu de drept comun.

          Prin prejudiciu înţelegem consecinţele încălcării sau vătămării drepturilor şi intereselor legitime  ale unei persoane, rezultatele dăunătoare, de natură patrimonială sau morală.

          Potrivit dispozitiilor art. 1349 alin. 2 şi art.1357 din Codul civ.,răspunderea civilă reparatorie intervine numai în cazul în care există un prejudiciu injust cauzat unei persoane, prejudiciu ce trebuie, potrivit legii, să fie reparat. Potrivit art. 1385 din Noul Cod Civil prejudicial cauzat trebuie sa fie reparat in intergralitate, daca legea nu prevede astfel.

          Reclamantul are obligatia de a dovedi existenta unui prejudiciu sigur, si care in principiu este consecinta directa a actului medical defectuos.

          Avand in vedere, cele mai sus detaliate, mentionam faptul ca, examinarea răspunderii civile reparatorii are drept scop, mai intai determinarea cazurilor şi condiţiilor în care o persoană poate pretinde repararea prejudiciului ce injust i-a fost cauzat.

          Pacientul poate suferi prejudicii in cazul in care, personalul medical nu executa intocmai contractul de asistenta medicala,  sau un situatia in care acestia isi indeplinesc in mod gresit atributiile lor sau nu efectueaza actul medical in mod corespunzator raportat la criteriile pe care stiinta medicala le pretinde de la medic intr-o situatie concreta, toate aceste situatii creeaza pentru pacient un prejudiciu.

          In cazurile de malpraxis medical exista doua categorii de prejudicii, atat prejudiciile de drept comun, care sunt specifice incalcarii oricarei norme generale, care are drept consecinta o fapta ilicita delictuala, cat si prejudiciile specifice cazurilor de malpraxis. In cele ce urmeaza o sa fac referire directa numai la prima categorie anterior expusa ( prejudiciul de drept comun).

          Prejudiciile  corporale,  sunt acele prejudicii prin care este adusa atingere integritatii corporale si a sanatatii unei persoane acestea se pot manifesta  prin dureri fizice şi psihice, rezultand asadar ca, in cadrul acestei categorii de prejudiciu pot exista atat daune material ( cheltuieli efectuate, castigul nerealizat etc), cat si daune morale, avand la baza durerea traita.

          Prejudiciul de agrement, reprezinta imposibiltatea desfasurarii anumitor activitati culturale, sportive, artistice, fiind astfel consecinta privarii generale de placerile vietii. In aceasta situatie, victima trebuie in mod concret sa faca dovada existentei anterioare a unei activitati specifice si imposibilitatea de a continua aceea activitate.

          Prejudiciul estetic consta in rezultatul de natura nepartimoniala concretizat prin alterarea aspectului fizic  al persoanei, urmare succeptibila de a cauza suferinte si de a avea repercursiuni in plan social.

          Prejudiciul sexual este definit ca fiind,  imposibilitatea totala sau partiala in care se gaseste victima, datorita sechelelor traumatice pe care le prezinta, fie de a indeplini actul sexual, fie de a procrea sau de a se reproduce intr-o maniera normala.

          Pretium doloris include intreaga gama de suferinte si dureri de natura fizica si/sau psihica, pe care victima unui fapt illicit si culpabil le incearca, fiind astfel o compensare pentru toate leziunile generatoare de durere.

O alta categorie de prejudiciu comun este si prejudiciul juvenil, fiind in concret o specie aparte de dauna corporala, care creeaza in favoarea victimei un drept special de reparatie, iar o conditie importanta pentru acordarea acestuia o reprezinta varsta victimei, fiind astfel o indemnizatie separata pentru victima tanara caruia ii este afectata posibilitatea de a beneficia  de avantajele specific varstei tinere.

          Prejudiciile cauzate personalităţii umane, constau in atingerea adusă dreptului la secretul vieţii private prin divulgarea secretului profesional de către un medic.

          De asemenea, prin neexecutarea contractului de asistenţă medicală pot fi cauzate şi prejudicii indirecte.   Sunt acelele prejudicii cauzate persoanelor din apropierea victimei, adica, prejudiciile cauzate  prin pierderea fiinţei apropiate, durerea provocată de acest lucru, sau alte despăgubiri ce au ca scop acoperirea daunelor create prin diminuarea facultăţilor mintale, etc.

          De altfel, există de prejudicii patrimoniale conexe celor materiale, anume, cheltuieli de spitalizare, de îngrijire la domiciliu, de înmormântare, reducerea capacităţii de muncă a victimei sau pierderea întreţinerii de către copilul victimei decedate, care pot fi atât directe, cât şi indirecte, fiind resimţite atât de victima faptei ilicite, cât şi de rude, cunostinte, prietenii acesteia.